Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5
   

 

 

 


Iedere laatste vrijdag van de maand is er een Meezingcafé, tenzij anders vermeld !


Er is een nieuw donderdagmiddagprogramma !
Klik op "agenda" en "donderdag"


Financiële uitbuiting van ouderen

Foto: Seniorenkrant Groningen

Naar schatting zijn in Nederland jaarlijks ongeveer dertig duizend ouderen het slachtoffer van financieel misbruik of van financiële uitbuiting. Denk daarbij onder meer aan pinpasfraude, diefstal en gedwongen wijzing van een testament.


Humanitas en Groningen Plus organiseerden deze bijeenkomst op 27 november met notaris Broekema als spreker.
Er waren ca. 30 mensen aanwezig.
U vindt hierover een artikel en filmpje op www.skgr.nl

 


Nog even ter herinnering (en natuurlijk voor de (hopelijk vele) nieuwkomers:

Het PlusCafé werd in het voorjaar van 2015 gestart als samenwerkingsproject van VRIJDAG en de stichting Groningen Plus.

Het PlusCafé heeft op dinsdag een inloopmiddag waar Plussers elkaar kunnen treffen om ervaringen uit te wisselen, samen activiteiten te ontwikkelen, kennis te maken met verschillende culturele activiteiten, kortom een ontmoetingsplaats voor actieve Plussers, een echt PlusCafé.

Gezamenlijk hebben de bezoekers de volgende opzet gekozen:

  • Op dinsdagmiddag het inloopcafé, met geregeld een zgn. tafelgesprek, een activiteit van een half uur. Alle bezoekers wordt gevraagd gespreksonderwerpen voor te stellen.
     
  • Een maandelijkse culturele-, spel- of bewegingsactiviteit, muzikaal programma, enz. op donderdagmiddag.
     
  • Twee keer – in najaar en voorjaar – een Open Podium. Hiervoor wordt op alle bezoekers en genodigden een beroep gedaan zelf bij te dragen met een lied, een verhaal of gedicht of anderszins optreden.
     
  • Het Meezingcafé op elke laatste vrijdag van de maand. Met muzikale begeleiding worden de geprojecteerde liedteksten uit volle borst mee gezongen.

Het is de voor alle deelnemers aan de Plusactiviteiten duidelijk dat de gekozen opzet regelmatig tegen het licht gehouden en vernieuwd moet worden. Er wordt voortdurend gestreefd om het bestaan van het PlusCafé bij nog meer Plussers bekend te maken.