Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

Wat is een column?

Het Nederlandse ‘column’ is overgenomen uit het Engels. ‘Column’ stond onder meer voor een kolom in een stuk drukwerk. Het proza dat er later mee werd aangeduid had doorgaans de breedte van een krantenkolom. De eerste columnist was John Hill. Hij startte in 1751 onder het pseudoniem ‘The Inspector’ een dagelijkse column in de London Advertiser en de Literary Gazette.

Columns zijn buitengewone flexibele vormen van proza. Ze variëren van politieke columns in kranten of serieuze boekbesprekingen aangevuld met persoonlijk getinte opmerkingen, tot adviesrubrieken in weekbladen en andere tijdschriften waarin een adviescolumnist, vaak vanuit een bepaalde deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld psychologie, pedagogie, tuinieren enzovoorts zijn of haar ideeën aandraagt voor de oplossing van ingezonden problemen van vraagstellers.

In een aantal gevallen is het advies van de columnist eerder bedoeld ter vermaak van de lezer dan als hulp voor de vraagsteller